Inschrijvingen

Inschrijfformulier IJzendijkse Paardenvierdaagse van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei 2018

Naam:    .........................................................................................

Adres:   ..........................................................................................

Postcode:   ......................................................................................

Woonplaats:  ...................................................................................

Telefoon:  ........................................................................................

E-mail:  ............................................................................................


Aankruisen wat van toepassing is;


○         Menner ( 2 pers ) Wanneer er nog extra personen meerijden betaald men
           € 5.00 per persoon per dag ( aantal personen...........) 
○         Ruiter
○         Neemt zaterdagavond deel aan het barbecue € 22.50 p.p
           (aantal personen……)


            Naam paard(en) en ras ……………………………………..

            Soort rijtuig….....…………………………………...………

Inschrijfgeld;    Menners   €   50.00 ( dag deelname € 15.00 ) 
                          Ruiters     €   30.00 ( dag deelname € 10.00 )

Het inschrijfgeld (en voor deelname aan barbecue) overmaken op

Rekeningnummer IBAN NL65RABO0307928683
Biccode RABONL2U

Ruimte voor nog opmerkingen;

  Namens het comité danken wij u voor de inschrijving en zien u graag tegemoet op de IJzendijkse Paardenvierdaagse.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of diefstal!


U kan dit deelname formulier invullen en opsturen naar;

Paarden4daagse IJzendijke
Middenweg 11 
4522 NB  Biervliet
Nederland


U kan dit formulier ook kopiëren en ingevuld doormailen naarDank u!