Deelname ReglementDit DEELNAME REGLEMENT is voor iedere deelnemer van de IJzendijkse Paardenvierdaagse bindend.                                 


**        De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 18 jaar.
            Menners dienen altijd te worden vergezeld door een groom.   

**        De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 12 jaar.  Deelnemers van 12 t/m 16 jaar moeten worden begeleid door een deelnemer van ten minste 18 jaar. Deze begeleid(st)er rijdt uiteraard zelf te paard en mag niet meer dan twee personen begeleiden.

 **       Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed getraind te zijn.

 **       Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Rijtuigen/menwagens dienen in een technisch goede staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

**        Bij de eerste start moet elke deelnemer het paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen op straffe van uitsluiting.


Iedere deelnemer aan de Paardenvierdaagse is verplicht om in het bezit te zijn van een geldig Ruiter- c.q. Koetsiersbewijs of een geldige Particuliere WA-verzekering. (Ter informatie: eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de Particuliere WA-verzekering. Indien met paarden wordt gereden die niet in eigendom van de rijder zijn, dan moet hiervoor een aparte WA-verzekering worden afgesloten)

**        De Organisatie van de Paardenvierdaagse kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Paardenvierdaagse.
**        Vanuit verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap
            voor ruiters sterk aangeraden.

**        Op het Start-/finishterrein mag uitsluitend in stap worden gereden.

**        Gedurende de deelname aan de Paardenvierdaagse gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.

**        Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken, met uitzondering van aanwijzingen van politie en/of verkeersregelaars. Bedenk dat uitsluitend voor die route toestemming is gegeven. Verschillende wegen zijn normaal verboden gebied voor menners en ruiters en uitsluitend voor de Paardenvierdaagse opengesteld. Indien u een hek moet openen, sluit het dan weer.

**        Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk oversteken. Let ook op achteropkomende ruiters!

**        Belangrijk: Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander  
            "langzaam verkeer" toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen
            (denk aan hinder, onrust, stof, natspatten, etc.) Passeer in principe altijd in
            stap, anders in overleg!

**        Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen
           (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten.

**        Honden moeten altijd zijn aangelijnd.

**        Bindt paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staat. Er wordt sterk op gewezen een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen. Laat paarden niet van het groen eten (schade, giftig).

**        Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de Paardenvierdaagse te beëindigen  of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken bij het start-/finishbureau. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen, eventueel, in het uiterste geval, met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start aan de organisatie melding te worden gemaakt.

**        De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.  Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet  opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (bijv. het niet naleven van het deelnamereglement of het rijden met een ongeoefend of overbelast paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden. Namens de organisatie zijn tevens medewerkers voorzien van oranje hesje (zoals verkeersregelaars) bevoegd tot het geven van bindende aanwijzingen.

**      Namens de organisatie zijn er op het terrein verkeersregelaars aanwezig. Deze zijn bevoegd tot           het geven van aanwijzingen t.b.v. parkeren van auto's en trailers. U dient deze aanwijzingen te
          volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten